MASTER TECH

کیس کامپیوتر مستر تک مدل ATRON MESH

کیس کامپیوتر مستر تک مدل ATRON MESH

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  165 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  390 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  3 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  7 عدد

شناسه کالا: atra_8261050
کیس کامپیوتر مستر تک مدل HUNTER

کیس کامپیوتر مستر تک مدل HUNTER

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  4 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  8 عدد

شناسه کالا: atra_1211051
2/980/000 تومان انتخاب گزینه‌ها
سیستم خنک کننده پردازنده مسترتک مدل MF300 DELTA

سیستم خنک کننده پردازنده مسترتک مدل MF300 DELTA

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • نوع کاربری:

  خنک کننده بادی پردازنده

 • نورپردازی:

  ARGB

 • سوکت‌های قابل پشتیبانی:

  Intel: LGA 775/1151/1152/1155/1156/1200/1366/2011/2066 - AMD: FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4

 • تعداد فن:

  1 عدد

 • اتصال فن:

  4 پین

شناسه کالا: atra_2351323
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
سیستم خنک کننده پردازنده مسترتک مدل MF400 TFORCE

سیستم خنک کننده پردازنده مسترتک مدل MF400 TFORCE

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • نوع کاربری:

  خنک کننده بادی پردازنده

 • نورپردازی:

  ARGB

 • سوکت‌های قابل پشتیبانی:

  Intel: LGA 775/1151/1152/1155/1156/1200/1366/2011/2066 - AMD: FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4

 • تعداد فن:

  1 عدد

 • اتصال فن:

  4 پین

شناسه کالا: atra_9261324
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
سیستم خنک کننده پردازنده مسترتک مدل MF500 TUF

سیستم خنک کننده پردازنده مسترتک مدل MF500 TUF

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • نوع کاربری:

  خنک کننده بادی پردازنده

 • نورپردازی:

  ARGB

 • سوکت‌های قابل پشتیبانی:

  Intel: LGA 775/1151/1152/1155/1156/1200/1366/2011/2066 - AMD: FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4

 • تعداد فن:

  2 عدد

 • اتصال فن:

  4 پین

شناسه کالا: atra_8761322
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل APACHI RGB

کیس کامپیوتر مستر تک مدل APACHI RGB

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  162 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  390 میلی‌متر

 • حداکثر طول منبع تغذیه:

  205 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  4 عدد

شناسه کالا: atra_2241057
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل ARKA GLASS

کیس کامپیوتر مستر تک مدل ARKA GLASS

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  1 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  5 عدد

شناسه کالا: atra_6581062
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل ATIS GLASS

کیس کامپیوتر مستر تک مدل ATIS GLASS

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  165 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  385 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  3 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  5 عدد

شناسه کالا: atra_9631055
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل FALCOM

کیس کامپیوتر مستر تک مدل FALCOM

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  2 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  4 عدد

شناسه کالا: atra_3871048
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل G200

کیس کامپیوتر مستر تک مدل G200

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  165 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  390 میلی‌متر

 • حداکثر طول منبع تغذیه:

  205 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  2 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  8 عدد

شناسه کالا: atra_1171061
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل G300

کیس کامپیوتر مستر تک مدل G300

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  2 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  6 عدد

شناسه کالا: atra_9541058
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل MANTRA

کیس کامپیوتر مستر تک مدل MANTRA

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  1 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  4 عدد

شناسه کالا: atra_1341052
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T200-GX

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T200-GX

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  158 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  365 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  1 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  6 عدد

شناسه کالا: atra_6871049
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T400

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T400

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  4 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  6 عدد

شناسه کالا: atra_6471059
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500 HACKER

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500 HACKER

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  170 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  395 میلی‌متر

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  9 عدد

شناسه کالا: atra_5761054
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500-GAMING

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500-GAMING

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  5 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  9 عدد

شناسه کالا: atra_9881056
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T700 TUF

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T700 TUF

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  170 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  400 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  1 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  7 عدد

شناسه کالا: atra_8321053
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل VENTUS

کیس کامپیوتر مستر تک مدل VENTUS

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  158 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  330 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  1 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  3 عدد

شناسه کالا: atra_4211060
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مسترتک مدل APACHI RGB

کیس کامپیوتر مسترتک مدل APACHI RGB

0 out of 5
(0)
MASTER TECH
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  162 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  390 میلی‌متر

 • حداکثر طول منبع تغذیه:

  205 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  4 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  8 عدد

شناسه کالا: atra_6345276
وضعیت :

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل ATRON MESH

کیس کامپیوتر مستر تک مدل ATRON MESH

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  165 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  390 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  3 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  7 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل HUNTER

کیس کامپیوتر مستر تک مدل HUNTER

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  4 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  8 عدد

2/980/000 تومان انتخاب گزینه‌ها
سیستم خنک کننده پردازنده مسترتک مدل MF300 DELTA

سیستم خنک کننده پردازنده مسترتک مدل MF300 DELTA

0 out of 5
(0)
 • نوع کاربری:

  خنک کننده بادی پردازنده

 • نورپردازی:

  ARGB

 • سوکت‌های قابل پشتیبانی:

  Intel: LGA 775/1151/1152/1155/1156/1200/1366/2011/2066 - AMD: FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4

 • تعداد فن:

  1 عدد

 • اتصال فن:

  4 پین

سیستم خنک کننده پردازنده مسترتک مدل MF400 TFORCE

سیستم خنک کننده پردازنده مسترتک مدل MF400 TFORCE

0 out of 5
(0)
 • نوع کاربری:

  خنک کننده بادی پردازنده

 • نورپردازی:

  ARGB

 • سوکت‌های قابل پشتیبانی:

  Intel: LGA 775/1151/1152/1155/1156/1200/1366/2011/2066 - AMD: FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4

 • تعداد فن:

  1 عدد

 • اتصال فن:

  4 پین

سیستم خنک کننده پردازنده مسترتک مدل MF500 TUF

سیستم خنک کننده پردازنده مسترتک مدل MF500 TUF

0 out of 5
(0)
 • نوع کاربری:

  خنک کننده بادی پردازنده

 • نورپردازی:

  ARGB

 • سوکت‌های قابل پشتیبانی:

  Intel: LGA 775/1151/1152/1155/1156/1200/1366/2011/2066 - AMD: FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4

 • تعداد فن:

  2 عدد

 • اتصال فن:

  4 پین

کیس کامپیوتر مستر تک مدل APACHI RGB

کیس کامپیوتر مستر تک مدل APACHI RGB

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  162 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  390 میلی‌متر

 • حداکثر طول منبع تغذیه:

  205 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  4 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل ARKA GLASS

کیس کامپیوتر مستر تک مدل ARKA GLASS

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  1 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  5 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل ATIS GLASS

کیس کامپیوتر مستر تک مدل ATIS GLASS

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  165 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  385 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  3 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  5 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل FALCOM

کیس کامپیوتر مستر تک مدل FALCOM

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  2 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  4 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل G200

کیس کامپیوتر مستر تک مدل G200

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  165 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  390 میلی‌متر

 • حداکثر طول منبع تغذیه:

  205 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  2 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  8 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل G300

کیس کامپیوتر مستر تک مدل G300

0 out of 5
(0)
 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  2 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  6 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل MANTRA

کیس کامپیوتر مستر تک مدل MANTRA

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  1 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  4 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T200-GX

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T200-GX

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  158 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  365 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  1 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  6 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T400

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T400

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  4 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  6 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500 HACKER

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500 HACKER

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  170 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  395 میلی‌متر

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  9 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500-GAMING

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500-GAMING

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  5 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  9 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T700 TUF

کیس کامپیوتر مستر تک مدل T700 TUF

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  170 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  400 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  1 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  7 عدد

کیس کامپیوتر مستر تک مدل VENTUS

کیس کامپیوتر مستر تک مدل VENTUS

0 out of 5
(0)
 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  158 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  330 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  1 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  3 عدد

کیس کامپیوتر مسترتک مدل APACHI RGB

کیس کامپیوتر مسترتک مدل APACHI RGB

0 out of 5
(0)
 • فیلتر گرد وغبار:

  دارد

 • حداکثر ارتفاع خنک‌کننده پردازنده:

  162 میلی‌متر

 • حداکثر طول کارت گرافیک:

  390 میلی‌متر

 • حداکثر طول منبع تغذیه:

  205 میلی‌متر

 • تعداد فن های نصب شده در کیس:

  4 عدد

 • تعداد فن های قابل نصب در کیس:

  8 عدد

نمایش دادن همه 19 نتیجه

نخست
حساب کاربری
0
سبد خرید
جست و جو